flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд проблемних питань застосування судами окремих положень ГПК України

 

Застосування статті 33 Закону України "Про оренду землі" до і після зміни Закону

Огляд проблемних питань застосування судами окремих положень ГПК України

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 60. Документи, що підтверджують повноваження представників

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 46. Процесуальні права та обов'язки сторін. Стаття 162. Позовна заява

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 331. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення 

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 287. Право касаційного оскарження. Стаття 296. Закриття касаційного провадження.

 

Чи є тотожними зазначені в статті 36 ГПК України поняття «вирішення» та «розгляд» справи з огляду на їх зміст та значення?  

Чи може суддя, який  брав участь у постановленні ухвали про залишення апеляційної скарги без розгляду, вважатися суддею, який брав участь у вирішенні справи?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 36. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи.

 

Чи передбачений положеннями ГПК України строк вступу у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору? 

Хто може бути відповідачем за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у справі?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 49. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Стаття 180. Пред’явлення зустрічного позову.

 

Чи відповідає нормам процесуального права постановлення господарським судом ухвали про повернення позовної заяви у разі ненадання прокурором обґрунтування наявності підстав для здійснення ним представництва інтересів держави в суді?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

 

Які дії повинен вчинити суд у разі  відсутності відомостей щодо належного  повідомлення сторони, учасника  справи про судове  засідання?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 120. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом. Стаття 202. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи.

 

Чи справляється судовий збір за подання апеляційних (касаційних) скарг на ухвалу про відмову в задоволенні заяви про винесення додаткового судового рішення?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 123. Види судових витрат. Стаття 4 Закону України "Про судовий збір".

 

Чи відповідає звернення товариства з позовною заявою в електронній формі через підсистему «Електронний суд» з використанням електронного цифрового підпису вимогам ч. 2 ст. 162 ГПК України щодо подання позовної заяви в письмовій формі?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 162. Позовна заява. Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

 

За яких обставин суд наділений правом на залишення позову без розгляду в разі неявки належним чином повідомленого позивача?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 202. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи. Стаття 226. Залишення позову без розгляду.

 

Якими мають бути дії суду, якщо після відкриття провадження у справі суд установить відсутність підстав для представництва прокурором інтересів держави?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 226. Залишення позову без розгляду. Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

 

За яких умов особа, яка має грошові вимоги до боржника, набуває статусу кредитора та має процесуальне право оскаржувати процесуальні документи у справі про банкрутство?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 254. Право апеляційного провадження.

 

Які дії суду в разі звернення прокурора з окремою касаційною скаргою у справі, в якій представниками територіальної громади є прокурор та міська рада, якщо міській раді вже було відмовлено у відкритті касаційного провадження на це саме судове рішення?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 293. Відмова у відкритті касаційного провадження.

 

Які процесуальні дії має вчинити суд касаційної інстанції, якщо після відкриття касаційного провадження буде встановлено, що викладений у постанові Верховного Суду висновок щодо застосування норми права, на який посилався скаржник у касаційній скарзі, стосується правовідносин, які не є подібними?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 296. Закриття касаційного провадження.

 

Який порядок прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів у справі, якщо вони не подавались до місцевого господарського суду?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 269. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції.

 

Чи є збільшенням позовних вимог доповнення майнового позову про стягнення вартості оплаченого устаткування немайновою вимогою про розірвання договору, викладеною у заяві про уточнення позовних вимог?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 162. Позовна заява. Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін.

 

Чи передбачено положеннями процесуального законодавства  надання оригіналу позовної заяви з додатками у кожну справу у випадку роз’єднання судом позовів у справі в самостійні провадження? Як сплачується судовий збір у такому випадку?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 173. Об’єднання і роз’єднання позовів.

 

Чи відповідають вимогам процесуального законодавства дії суду апеляційної інстанції щодо залишення без руху апеляційної скарги з підстав недотримання стороною вимог ст. 259 ГПК України (ненадання опису вкладення до листа, в якому надіслано копію такої скарги стороні у справі), а потім її повернення з підстав неусунення цього недоліку?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Стаття 258. Форма і зміст апеляційної скарги. Стаття 259. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі.

 

Чи є вcтановлення в країні карантину підставою для задоволення клопотання про відкладення розгляду справи?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 197. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

 

Чи розмежовуються поняття "майно" та "грошові кошти" для цілей вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення на них арешту?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 137. Заходи забезпечення позову.

 

Чи є допустимим доказом у справі висновок експерта, в якому не зазначено щодо попередження експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 98. Вимоги до висновку експерта. Стаття 77. Допустимість доказів.

 

Чи може суд відновити пропущений процесуальний строк для подання заяви про розподіл судових витрат на стадії виконання судового рішення? 
Чи зобов'язаний учасник справи, який подає заяву про розподіл судових витрат на стадії виконання судового рішення, надсилати відповідну заяву з додатками до неї листом з описом вкладення іншим учасникам справи?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 119. Поновлення та продовження процесуальних строків. Стаття 129. Розподіл судових витрат.

 

Чи може бути поновлений 3-річний процесуальний строк, встановлений ч. 2 ст. 321 ГПК України, в межах якого учасник справи може подати заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 320 цього Кодексу?  

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 119. Поновлення та продовження процесуальних строків. Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

 

Систематизовані за статтями ГПК України правові висновки найважливіших правових позицій.

Огляд судової практики КГС ВС щодо окремих питань застосування положень ГПК України за 2019 рік.
Огляд судової практики КГС ВС щодо окремих питань застосування положень ГПК України за 2020 рік.
 
 
Які судові рішення апеляційної інстанції, якими вирішувалось питання щодо вжиття заходів забезпечення позову можна оскаржити в касаційному порядку?
Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 287. Право касаційного оскарження.
 

Які дії повинен вчинити суд у випадку подання апеляційної скарги з пропуском строку на апеляційне оскарження?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 261. Відмова у відкритті апеляційного провадження.

 

Чи підлягає перегляду за нововиявленими обставинами постанова апеляційного суду, якою скасовано ухвалу місцевого суду про зупинення провадження у справі? 

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами.

Чи є вcтановлення в країні карантину підставою для задоволення клопотання про відкладення розгляду справи?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 197. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 137. Заходи забезпечення позову.

 

У яких випадках суд виправляє допущені у рішенні, постанові, ухвалі описки, арифметичні помилки?

Чи можна здійснити виправлення арифметичної помилки шляхом внесення судом змін у резолютивну частину судового рішення, якщо судом не було вирішено питання щодо розподілу судових витрат?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 243. Виправлення описок та арифметичних помилок.

 

До яких спорів, що виникають з приводу нерухомого майна, застосовуються правила статті 30 ГПК України про виключну підсудність?
 
Чи є порушенням правил виключної підсудності звернення позивача до господарського суду за правилами ч. 6  ст. 30 ГПК України у випадку, якщо територіальна підсудність спору може визначатися як за ч. 3 (за місцезнаходженням нерухомого майна), так і за ч. 6 ст. 30 ГПК України (за місцезнаходженням юридичної особи)?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 30. Виключна підсудність справ.

 

Чи можуть вважатися порушенням норм процесуального права дії суду щодо зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 228. Право суду зупинити провадження у справі.

 

За яких умов суд роз'яснює судові рішення?

Які судові рішення підлягають роз'ясненню? 

Чи підлягає роз'ясненню постанова суду касаційної інстанції про залишення без змін ухвали суду апеляційної інстанції про закриття провадження у справі?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 245. Роз'яснення судового рішення. 

 

Чи здійснює суд при розгляді заяви про видачу виконавчого документа оцінку законності рішення третейського суду?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 355. Підстави для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду.

 

Що повинен зазначити скаржник в касаційній скарзі у разі касаційного оскарження рішень судів попередніх інстанцій на підставі п. 3 абз. 1 ч. 2 ст. 287 ГПК України?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 287. Право касаційного оскарження.

 

Чи є правомірним звернення з апеляційною скаргою представника за довіреністю, якщо судом першої інстанції справа не визнавалася малозначною, але розгляд справи здійснено за правилами спрощеного позовного провадження?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги.

 

Ким може бути наданий висновок експерта у  господарській справі?
 
Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 69. Експерт. Стаття 98. Вимоги до висновку експерта. Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи.

 

Чи може суд застосувати процесуальні норми ч. 11, 13 ст. 176 та п. 8 ч. 1 ст. 226 ГПК України на стадії підготовчого провадження або на стадії розгляду справи по суті та залишити позов без розгляду, якщо позивач не усунув недоліків позовної заяви?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 226. Залишення позову без розгляду.

 

Які докази повинен оцінити суд, вирішуючи питання про наявність повноважень в особи, яка звертається від імені іноземної юридичної особи в порядку самопредставництва?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 56. Участь у справі представника. Стаття 86. Оцінка доказів. Стаття 365. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб.

 

Чи є багаторазове звернення з касаційною скаргою на одні й ті самі  рішення судів попередніх інстанцій зловживанням процесуальними правами та підставою для накладення штрафу?
 
Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 43. Неприпустимість зловживання процесуальними правами. Стаття 131. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Стаття 135. Штраф

 

Чи підлягає задоволенню заява про заміну стягувача його правонаступником внаслідок відступлення права вимоги після спливу строку пред'явлення виконавчого документа до виконання?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 52. Процесуальне правонаступництво. Стаття 334. Заміна сторони виконавчого провадження.

 

Які процесуальні дії вчиняє суд у разі встановлення недоліків щодо повноважень особи, яка підписала позовну заяву/заяву/скаргу?

Окремі питання застосування положень ГПК України. Стаття 162. Позовна заява. Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. Стаття 180. Пред'явлення зустрічного позову.