flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала Верховного Суду від 18.03.2019 № Пз/9901/4/19 (№ 620/4218/18)

УХВАЛА

 

18 березня 2019 року

Київ

справа №620/4218/18

адміністративне провадження №Пз/9901/4/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача – Бевзенка В.М., суддів: Желтобрюх І.Л., Смоковича М.І., Стрелець Т.Г., Шарапи В.М. (далі – Суд), розглянувши подання судді Чернігівського окружного адміністративного суду Бородавкіної С.В. про розгляд Верховним Судом як зразкової справи типової справи №620/4218/18 за позовом ОСОБА_1 до Військової частини А1815 про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Чернігівського окружного адміністративного суду Бородавкіної С.В. про розгляд адміністративної справи №620/4218/18 як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано необхідністю ухвалення зразкового рішення для формування єдиної судової практики вирішення даної категорії справ, оскільки в провадженні Чернігівського окружного адміністративного суду перебуває 13 типових справ.

Ухвалою судді Чернігівського окружного адміністративного суду Бородавкіної С.В. від 26 грудня 2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Військової частини А1815 (вул. Танкістів, смт. Гончарівське, Чернігівський район, Чернігівська область, 15558) про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, в якій позивач просив:

-     визнати протиправною бездіяльність Військової частини А1815 щодо ненарахування та невиплати ОСОБА_1 грошової компенсації відпустки як учаснику бойових дій за період з 2015 року по 2018 рік, виходячи з грошового забезпечення станом на день звільнення з військової служби 22 жовтня 2018 року;

-     зобов'язати Військову частину А1815 нарахувати та виплатити ОСОБА_1 грошову компенсацію за невикористані календарні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій за період з 2015 року по 2018 рік, виходячи з грошового забезпечення станом на день звільнення з військової служби 22 жовтня 2018 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що станом на день звернення з цим позовом до суду відповідач не провів з ним усіх розрахунків, зокрема, щодо виплати грошової компенсації за невикористані календарні дні соціальної відпустки, передбаченої Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, з 2015 року по 2018 рік.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, колегія суддів дійшла висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, позаяк:

-     відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (військові частини);

-     спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (виплата військовослужбовцям грошової компенсації за не використану додаткову відпустку, передбачену Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, в період з оголошення мобілізації);

-     позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо ненарахування та невиплати грошової компенсації відпустки як учаснику бойових дій та зобов’язати відповідача виплатити грошову компенсацію за невикористані календарні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження визначено у статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України. За частиною п’ятою цієї статті суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно частини третьої статті 291 Кодексу адміністративного судочинства України, при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

За частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

Керуючись статтями 258-262, 290 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд, –

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі №620/4218/18 за позовом ОСОБА_1 до Військової частини А1815 про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів.

Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 09 квітня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Відповідачу – у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали подати суду відзив на позовну заяву та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу і третій особі.

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив та доданих до нього доказів відповідачу і третій особі.

Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

Повідомити учасникам справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повідомити учасникам справи, що інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

З моменту опублікування цього оголошення вважатиметься, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не оскаржується.

 

Суддя-доповідач                                                        В.М. Бевзенко

        

Судді                                                                            І.Л. Желтобрюх

                                                                                     М.І. Смокович

                                                                                     Т.Г. Стрелець

                                                                                     В.М. Шарапа