flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала Верховного Суду від 09.12.2019 № Пз/9901/22/19 (№ 520/12609/19)

 

УХВАЛА

09 грудня 2019 року

Київ

справа № 520/12609/19

адміністративне провадження № Пз/9901/22/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача – Тацій Л.В.,

суддів: Саприкіної І.В., Коваленко Н.В., Кравчука В.М., Єзерова А.А.,

розглянувши подання судді Харківського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом адміністративної справи № 520/12609/19 за позовом ОСОБА_1 до Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, стягнення суми,-

ВСТАНОВИВ:

До Верховного Суду надійшло подання судді Харківського окружного адміністративного суду Білової О.В. про розгляд адміністративної справи №520/12609/19 за позовом ОСОБА_1 (адреса) до Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області (майдан Свободи, буд. 5, Держпром, під.3, пов.2, м. Харків, 61022) про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, стягнення суми, як зразкової.

Провадження у зазначеній справі відкрито ухвалою судді Харківського окружного адміністративного суду Білової О.В. від 28 листопада 2019 року.

У позовній заяві позивач просить:

- визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, яке, починаючи з 25 квітня 2019 року, допустило порушення мого права отримувати своєчасно та в повному обсязі пенсію як інваліду війни, інвалідність якого настала внаслідок виконання обов'язків військової служби під час ліквідації Чорнобильської катастрофи при виконанні радіаційних робіт в зоні відчуження, в обсязі та порядку, який існував до обмеження, скасування їх нормативними актами, які були визнані неконституційними рішеннями Конституційного Суду України та в розмірі встановленому рішенням Конституційного суду України № 1-р(П)/2019 від 25.04.2019 за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

- зобов'язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області нараховувати та виплачувати належну мені пенсію в порядку та розмірі визначеному Законами № 2262 та № 796 з урахуванням рішень Конституційного Суду з цього приводу, без обмежень, визнаних неконституційними, в розмірі не меншому ніж 17747,20 гривень.

- стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області суму протиправно не сплаченої мені частини пенсії з 26 квітня 2019 року в розмірі 57300,51 гривень.

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що позивач брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи як військовозобов'язаний під час проходження військових зборів, внаслідок чого частково втратив працездатність та став особою з інвалідністю, а відтак, належить до кола військовослужбовців і за рівнем соціального забезпечення має бути прирівняний до військовослужбовців дійсної строкової служби. Після прийняття Конституційним судом України рішення № 1- р(ІІ)/2019 від 25.04.2019 за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича про невідповідність Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ та з урахуванням рішення Конституційного суду України № 7- рп/2016 від 20.12.2016 позивач вважає, що як особа з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, має право на перерахунок його пенсії в розмірі 80% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку), який має визначатися у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року згідно з ч.3 ст. 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ та ст.21 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». При цьому позивач зазначає, що обмеження його пенсії максимальним розміром та інші обмеження розміру пенсії, зокрема, приписи Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210, не мають застосовуватися.

У поданні судді Білової О.В. зазначено, що в провадженні Харківського окружного адміністративного суду та інших судів знаходяться типові справи, що мають ознаки даної справи: позивачі - фізичні особи громадяни, котрі брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження саме військових зборів, оскаржують дії/бездіяльність територіальних органів ПФУ з приводу застосованого відповідачами порядку проведення перерахунку пенсій відповідно до ч. 3 ст. 59 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", застосування обмеження пенсії максимальним розміром.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд як зразкової, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки:

-позивачами у них є особи, які під час проходження військових зборів брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і внаслідок цього стали особами з інвалідністю;

-відповідачем у них є один і той самий суб'єкт владних повноважень (територіальний орган Пенсійного фонду України), на пенсійному обліку якого перебувають позивачі;

-спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (щодо порядку проведення перерахунку пенсій на підставі ч. 3 ст. 59 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" після прийняття рішення Конституційним судом України № 1-р(И)/2019 від 25.04.2019 за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо невідповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

-позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати протиправними дії при проведенні перерахунку пенсій у порядку ч. 3 ст. 59 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з 25.04.2019 після прийняття рішення Конституційним Судом України № 1- р(ІІ)/2019 від 25.04.2019, зобов’язати провести перерахунок їх пенсій виключно на підставі норм законів як норм прямої дії, без урахування обмежень максимальним розміром.).

Відповідно до частини п'ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 Кодексу адміністративного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 – 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

  1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії, стягнення суми.
  2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів.
  3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 20.01.2020 в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.
  4. Установити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.
  5. Установити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.
  6. Установити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів позивачу.
  7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам частин другої – четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.
  8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.
  9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.
  10. Роз'яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Головуючий – суддя                    (підпис)                                                        Л.В. Тацій

Судді:                                                (підпис)                                                        І.В. Саприкіна

(підпис)                                                        Н.В. Коваленко

(підпис)                                                        В.М. Кравчук

                                                           (підпис)                                                        А.А. Єзеров