flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала Верховного Суду від 22.03.2018 № Пз/9901/16/18 (№ 825/506/18)

 

ВЕРХОВНИЙ СУД

Касаційний адміністративний суд

 

УХВАЛА

 

22 березня 2018 року                          м. Київ                         № Пз/9901/16/18

                                                                                                   № 825/506/18

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого Гриціва М.І.,

суддів: Берназюка Я.О., Бучик А.Ю., Гімона М.М., Мороз Л.Л.,

розглянув подання Чернігівського окружного адміністративного суду про розгляд Верховним Судом як зразкової адміністративної справи № 825/506/18,

 

встановив:

 

7 лютого 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Чернігівського окружного адміністративного суду Зайця О.В. про розгляд Верховним Судом адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до прокуратури Чернігівської області (вул. Князя Чорного, 9, м. Чернігів, 14000) про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії (справа № 825/506/18) як зразкової.

Суддя цього суду ухвалою від 26 січня 2018 року прийняв позовну заяву ОСОБА_1 до розгляду, відкрив за нею провадження і визначив, що справа буде розглядатися за правилами спрощеного провадження.

У позовній заяві позивач просить: визнати неправомірними дії прокуратури Чернігівської області щодо відмови йому у видачі довідки про заробітну плату та зобов’язати прокуратуру Чернігівської області видати довідку про заробітну плату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 657 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівникам прокуратури» станом на 01 вересня 2017 року.

Свій позов обґрунтовує тим, що відповідач, коли надав відповідь про відсутність у прокурорів права на перерахунок пенсії відповідно до Закону України «Про прокуратуру» у зв’язку із прийняттям Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», діяв не в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України. Ці неправомірні дії відповідача порушують його право на звернення до пенсійного органу для отримання пенсії у більшому розмірі.

Вирішуючи питання про відкриття провадження у зазначеній справі Верховний Суд ухвалою від 13 лютого 2018 року витребував у Чернігівського окружного адміністративного суду матеріали типових справ.

На виконання цієї ухвали 23 лютого 2018 року до Верховного Суду надійшли матеріали типових справ: №№ 825/453/18, 825/439/18, 825/429/18, 825/491/18, 825/421/18, 825/478/18, 825/718/18.

Проте відповідно до частини другої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС) до подання не було додано матеріали справи № 825/506/18 за позовом ОСОБА_1 до прокуратури Чернігівської області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії (додано тільки копії матеріалів цієї справи). У зв’язку із чим ухвалою від 01 березня 2018 року було витребувано цю справу.

На виконання цієї ухвали 13 березня 2018 року справа № 825/506/18 надійшла.

Верховний Суд розглянув матеріали типових справ у поєднанні зі справою, про розгляд якої як зразкової надійшло подання, і дійшов висновку про наявність в них ознак, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС), для віднесення їх до типових, позаяк:

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень – прокуратура Чернігівської області;

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними й тими самими нормами права (у зв’язку із відмовою видати довідки про заробітну плату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 657 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівникам прокуратури» за вересень 2017 року для подання до пенсійного органу для перерахунку пенсії);

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (однакові за своєю суттю: визнати неправомірною відмову видати довідку про заробітну плату із зазначених вище підстав та зобов’язати відповідача видати таку довідку).

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 291 КАС, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, сформульовані у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження визначено у статті 262 КАС. За частиною п’ятою цієї статті суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись статтями 258 – 262, 290 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд у складі суддів Касаційного адміністративного суду,

ухвалив:

 

відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до прокуратури Чернігівської області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії. 

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи у складі п’яти суддів.

Розгляд справи призначити на 16 квітня 2018 року о 12-ій год. у приміщенні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Відповідачу у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали подати відзив на позовну заяву та всі письмові докази, які підтверджують заперечення проти позову і які не були подані раніше, а також документ, що підтверджує надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

Позивачу у семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду: відповіді на відзив та документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

Відповідачу у п’ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив подати до суду заперечення проти відповіді на відзив і документи, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

Учасники справи відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення мають надати за формою і змістом, що відповідають вимогам частин другої–четвертої статті 162 КАС.

Повідомити, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 КАС, зокрема, вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Інформувати, що відомості у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації. З моменту опублікування цього оголошення вважатиметься, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

 

Головуючий                                  (підпис)                        М.І. Гриців

Судді:                                             (підпис)                        Я.О. Берназюк

                                                        (підпис)                        А.Ю. Бучик

                                                        (підпис)                        М.М. Гімон

                                                        (підпис)                        Л.Л. Мороз