flag Судова влада України
| Українська | English |

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

постановою Пленуму Верховного Суду

від 30 березня 2018 року № 3 

 

 

С К Л А Д    

Науково-консультативної ради
при Верховному Суді

 

 

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Науково-консультативної ради

Лобойко Леонід Миколайович – доктор юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду

 

Члени Науково-консультативної ради

 

 1. Андрушко Петро Петрович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 2. Афанасьєва Мар’яна Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений юрист України;
 3. Басиста Ірина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 3 Львівського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету;
 4. Безклубий Ігор Анатолійович – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 5. Беляневич Вадим Едуардович – кандидат юридичних наук, член Ради з питань судової реформи при Президентові України, член Конституційної Комісії при Президентові України;
 6. Беляневич Олена Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;
 7. Берзін Павло Сергійович – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 8. Бірюков Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 9. Бобечко Назар Ростиславович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;
 10. Бобкова Антоніна Григорівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 11. Богдан Йосип Гнатович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України;
 12. Богініч Олег Леонідович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
 13. Боднар Тетяна Валеріївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 14. Бойко Андрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, член Ради з питань судової реформи при Президентові України, член Конституційної Комісії при Президентові України;
 15. Борисов В’ячеслав Іванович – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України;
 16. Бурдін Володимир Миколайович – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 17. Васильєва Валентина Антонівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужений юрист України;
 18. Венедіктова Ірина Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 19. Галянтич Микола Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України;
 20. Гетманцев Данило Олександрович – доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 21. Гетьман Анатолій Павлович – доктор юридичних наук, професор кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 22. Гловюк Ірина Василівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;
 23. Голубєва Неллі Юріївна – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права, завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;
 24. Гончаров Володимир Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 25. Гриценко Іван Сергійович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 26. Дзера Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України;
 27. Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
 28. Дроздов Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 29. Дубинський Олег Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, декан факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 30. Єрмоленко Володимир Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 31. Загиней Зоя Аполлінаріївна – доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу кримінально-правових дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України;
 32. Задоя Костянтин Петрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 33. Заіка Юрій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного і трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 34. Захарова Олена Семенівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 35. Заярний Олег Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 36. Ільницький Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 37. Ісаков Михайло Григорович – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, заслужений юрист України;
 38. Капліна Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 39. Кваша Оксана Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
 40. Кисіль Василь Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 41. Ковалко Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 42. Коваль Ірина Федорівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 43. Козюбра Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
 44. Комаров В’ячеслав Васильович – кандидат юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України;
 45. Константий Олександр Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, науковий консультант судді Конституційного Суду України;
 46. Коссак Володимир Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України;
 47. Коструба Анатолій Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, начальник відділу зв’язків з державними органами і міжнародними організаціями Управління планування і координації правових досліджень в Україні апарату президії Національної академії правових наук України;
 48. Кот Олексій Олександрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
 49. Кохановська Олена Велеонінівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 50. Краснова Марія Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 51. Кузнєцова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України;
 52. Кулинич Павло Федотович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України;
 53. Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, кандидат економічних наук, Перший віце-президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 54. Лисенко Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 55. Лук’янець Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 56. Майданик Роман Андрійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 57. Мартинюк Олена Антонівна – кандидат юридичних наук, заступник директора департаменту – начальник управління нормативно-правового та методичного забезпечення нотаріату департаменту приватного права Міністерства юстиції України;
 58. Мельник Роман Сергійович – доктор юридичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Наукового центру німецького права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 59. Мица Юрій Вікторович – кандидат юридичних наук, проректор з економіко-правових питань Харківського інституту кадрів управління;
 60. Мірошниченко Анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 61. Монаєнко Антон Олексійович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України;
 62. Москвич Лідія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 63. Навроцький Вячеслав Олександрович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, викладач Українського католицького університету;
 64. Назаров Іван Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 65. Настюк Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України;
 66. Нестерович Володимир Федорович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка;
 67. Носік Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 68. Омельченко Андрій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 69. Оніщенко Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, заслужений юрист України;
 70. Орлюк Олена Павлівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, виконуючий обов’язки завідувача кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;
 71. Отраднова Олеся Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 72. Пашковський Микола Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»;
 73. Печений Олег Петрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 74. Петришин Олександр Віталійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 75. Письменський Євген Олександрович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка;
 76. Погорецький Микола Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України;
 77. Подорожна Тетяна Станіславівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 78. Подцерковний Олег Петрович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;
 79. Поєдинок Ольга Романівна – кандидат юридичних наук, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 80. Прилипко Сергій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 81. Прилуцький Сергій Валентинович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 82. Рабінович Сергій Петрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 83. Радишевська Олеся Ростиславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 84. Рєзнікова Вікторія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 85. Рогач Олександр Янович – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету;
 86. Савченко Леся Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, віце-президент з наукових та юридичних питань Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України;
 87. Святоцький Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, головний редактор юридичного журналу «Право України», заслужений юрист України;
 88. Селіванов Анатолій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, заслужений юрист України;
 89. Селіванов Максим Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 90. Сірий Микола Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
 91. Скрипнюк Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;
 92. Смородинський Віктор Семенович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 93. Сопілко Ірина Миколаївна – доктор юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету;
 94. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; заслужений діяч науки і техніки України;
 95. Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, голова редакційної ради журналу «Право України», заслужений діяч науки і техніки України;
 96. Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, почесний президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України;
 97. Тимченко Геннадій Петрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
 98. Тютюгін Володимир Ілліч – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України;
 99. Устименко Володимир Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, заслужений юрист України;
 100. Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, заслужений юрист України;
 101. Федорова Алла Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 102. Харенко Михайло Володимирович – кандидат юридичних наук, партнер юридичної фірми «Sayenko Kharenko»;
 103. Харитонов Євген Олегович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений діяч науки і техніки України;
 104. Харитонова Олена Іванівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія», заслужений діяч науки і техніки України;
 105. Чанишева Галина Іванівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;
 106. Шакун Василь Іванович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, віце-президент Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України;
 107. Шапченко Сергій Дмитрович – кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 108. Шибіко Василь Петрович – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України;
 109. Шило Ольга Георгіївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 110. Шкляр Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби;
 111. Шульга Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України;
 112. Щербина Валентин Степанович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, виконуючий обов’язки завідувача кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України;
 113. Яроцький Віталій Леонідович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України.