flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повноваження Пленуму

Відповідно до частини восьмої статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для вирішення питань, визначених Конституцією України та цим Законом, у Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду. Склад і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до статті 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Пленум Верховного Суду є колегіальним органом, до складу якого входять усі судді Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду:

1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду;

2) обирає з числа суддів Верховного Суду за поданням Голови Верховного Суду та увільняє від виконання обов’язків секретаря Пленуму Верховного Суду;

3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду про діяльність Верховного Суду, Секретаря Великої Палати Верховного Суду – про діяльність Великої Палати;

4) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою України;

5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;

6) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

7) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду;

8) затверджує Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді та її склад;

9) затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу Верховного Суду;

10) затверджує бюджетний запит Верховного Суду;

11) з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;

12) за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ;

13) висловлює недовіру керівнику апарату Верховного Суду, що має наслідком звільнення його з посади;

14) затверджує Положення про апарат Верховного Суду, структуру апарату Верховного Суду і штатний розпис апарату Верховного Суду;

15) обирає на з’їзд суддів України дванадцять делегатів з числа суддів Верховного Суду по три судді від кожного касаційного суду;

16) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.

Порядок роботи Пленуму Верховного Суду встановлюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та прийнятим відповідно до нього Регламентом Пленуму Верховного Суду.