flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Вимога про видалення статті з вебсайту є належним способом захисту, якщо порушено особисте немайнове право особи – КЦС ВС

20 листопада 2023, 12:05

Тлумачення ч. 2 ст. 278 ЦК України свідчить, що з метою захисту особистого немайнового права законодавець допускає застосування різних способів захисту. У разі поширення в мережі «Інтернет» інформації, яка порушує особисте немайнове право особи, вимога про видалення статті з інтернету є належним способом захисту.

Такого висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду.

У справі, що розглядалася, позивач просив визнати недостовірною і такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, публічно поширену в мережі «Інтернет», а також зобов’язати відповідачів видалити відповідні статті з вебсайтів.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд змінив мотивувальну частину цього рішення, вказавши, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не передбачений законом.

Скасовуючи судові рішення в цій частині, КЦС ВС зазначив, що вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, належить позивачеві.

Особа, право якої порушено, може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини. У зв’язку із цим суди повинні брати до уваги, що відповідно до ст. 275 ЦК України захист особистого немайнового права здійснюється у спосіб, встановлений гл. 3 цього Кодексу, а також іншими способами відповідно до змісту цього права, способу його поширення та наслідків, які спричинило це порушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Конституції України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції в цій частині, суд апеляційної інстанції зробив висновок, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не передбачений нормами закону. При цьому перегляд рішення суду першої інстанції в частині відповідних позовних вимог суд апеляційної інстанції не здійснив.

З огляду на це КЦС ВС скасував оскаржувані судові рішення в цій частині та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постанова Верховного Суду від 11 жовтня 2023 року у справі № 756/10624/21 (провадження № 61-1711св23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/114187195.

Із цією та іншими правовими позиціями Верховного Суду можна ознайомитися в Базі правових позицій Верховного Суду – lpd.court.gov.ua.