flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

КАС ВС розглянув справу щодо анулювання спецдозволів на користування надрами

26 листопада 2021, 15:39

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) звернулася до суду з позовом, у якому просила анулювати спеціальний дозвіл на користування надрами ТОВ, яке розташоване в зоні проведення антитерористичної операції, через неподання звітності, передбаченої Угодою про умови користування надрами, що є порушенням законодавства у сфері надрокористування.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили, мотивуючи тим, що позивач не провів перевірку щодо виконання відповідачем умов спеціального дозволу на користування надрами та додатку до нього, як це передбачено чинним законодавством.

Верховний Суд у складі судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду, переглянувши у касаційному порядку цю справу, рішення судів перередніх інстанцій скасував, позовні вимоги Держгеонадр задовольнив повністю з огляду на таке.

У ході судового розгляду спору встановлено, що ТОВ не звітувало про стан запасів корисних копалин, як це визначено в особливих умовах спеціального дозволу на користування надрами. Держгеонадра наказом відповідно до п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615) зупинила дію спеціальних дозволів на користування надрами і надала надрокористувачеві 30 календарних днів для усунення виявлених порушень. Оголошення про необхідність надання позивачем відповідної інформації опубліковано в офіційному друкованому виданні «Урядовий кур’єр». Але відповідач не усунув порушення, які стали підставою для зупинення дії спеціального дозволу.

Суд підкреслив, що Угода про умови користування надрами була погоджена та підписана обома сторонами без будь-яких зауважень. Відповідач знав про свій обов’язок надавати вчасно статистичні дані до Державного науково-виробничого підприємства «Геоінформ України» про рух запасів відповідно до форм державної звітності 7-гр та наслідки невиконання цієї Угоди.

Порушення товариством обов’язку звітувати про стан запасів корисних копалин, що передбачено в Угоді про умови користування надрами, є самостійною підставою для припинення права користування шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Оскільки обов’язок надання щорічних звітів про рух запасів відповідно до форм державної статистичної звітності 7-гр безпосередньо визначений в особливих умовах спеціального дозволу на користування надрами, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що з огляду на надану Державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України» інформацію про неподання надрокористувачем відповідної звітності, необов’язково проводити Держгеонадрами додаткової перевірки.

Також суд узяв до уваги, що ТОВ перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Водночас суди попередніх інстанцій не встановили фактів звернення товариства до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України із заявою про настання форс-мажорних обставин, як це передбачено п. 9.3  Угоди про умови користування надрами, що є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою.

Постанова Верховного Суду від 3 листопада 2021 року у справі № 812/1743/17 (адміністративне провадження № К/9901/49897/18) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/100823910.

Із цією та іншими правовими позиціями Верховного Суду можна ознайомитися в Базі правових позицій Верховного Суду – lpd.court.gov.ua/login.