flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд актуальної судової практики КГС ВС за березень 2024 року

26 квітня 2024, 12:18

До вашої уваги – огляд актуальної судової практики КГС ВС за березень 2024 року. В ньому висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.  

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

 • можливості визнання недійсним трудового контракту, який містить ознаки фраудаторності за позовом ліквідатора на підставі положень ст. 42 КУзПБ;
 • відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності декількох заяв різних кредиторів про відкриття провадження у справах про банкрутство боржника з різною територіальною підсудністю;
 • визначення кола осіб, на яких поширюється положення п. 1-6 розд. «Перехідні та прикінцеві положення» КУзПБ як підстава для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

У постанові у справі щодо захисту прав інтелектуальної власності наведено висновок стосовно: 

 • питання реєстрації майнових прав інтелектуальної власності за договорами про передання таких прав на ім’я компаній, що здійснюють управління активами інституту спільного інвестування пайового фонду.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

 • забезпечення позову, спрямованого на відновлення права власності на частку у статутному капіталі підприємства, шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі підприємства, на належне підприємству нерухоме майно та заборони реєстраторам проводити реєстраційні дії;
 • визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з тих підстав, що відповідні частки не були оплачені позивачами на момент відчуження;
 • обрання неефективного способу захисту шляхом оскарження акціонером рішень, які стали підставою для виникнення в нього права на обовʼязковий викуп належних йому акцій.

У постанові у справі щодо земельних відносин викладено правовий висновок про:

 • визначення належного відповідача за позовом власника землі про знесення об’єкта самочинного будівництва.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

 • віднесення до юрисдикції господарських судів спору про визнання поновленими та укладеними договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах без проведення конкурсу;
 • правової природи договору про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування;
 • особливостей розрахунку об’єму протранспортованого природного газу у випадку втрати зв'язку з вузлом обліку газу внаслідок ведення бойових дій.

Також в огляді висвітлено правові висновки у справах в інших спорах, що виникають з господарських правовідносин, про:

 • юрисдикцію спорів щодо реквізиції майна в умовах правового режиму воєнного стану та про повноваження обласних військових адміністрацій на ухвалення рішень про реквізицію;
 • порядок доведення недостовірності / достовірності інформації, поширеної суб’єктами у сфері медіа в умовах війни, яка є суспільно необхідною, тобто предметом суспільного інтересу.

З цими та іншими правовими позиціями, висвітленими в огляді, можна ознайомитися за посиланням https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_KGS_03_2024.pdf.