flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Актуальні питання щодо ефективного судового захисту в адміністративному судочинстві висвітлили судді ВС

23 листопада 2023, 14:23

Судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Ян Берназюк та Андрій Жук виступили з лекціями в межах тренінгу для суддів адміністративних судів «Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному судочинстві».

Під час тематичного модуля «Міжнародно-правовий досвід адміністративного судочинства» Ян Берназюк розповів про підходи Конституційного Суду України та Верховного Суду щодо ефективного судового захисту.

Говорячи про ефективний судовий захист, лектор, зокрема, навів найбільш пов’язані поняття, серед яких:

  • незалежність суду (розподіл державної влади, система стримувань і противаг);
  • верховенство права (рівність, змагальність, гласність, право на апеляційне та касаційне оскарження);
  • доступ до правосуддя (юрисдикція);
  • розумний строк (тривалість судового провадження);
  • принцип диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі (принцип «суд знає закон»);
  • суддівський розсуд (дискреція);
  • якість судового рішення (мотивованість);
  • виконання судового рішення;
  • заборона зловживання процесуальними правами;
  • принцип пріоритетності захисту суспільних інтересів та національної безпеки.

Крім того, суддя порушив питання стосовно того, як діяти суду, якщо необхідно захистити порушене право (охоронюваний інтерес) позивача ефективно, але не на шкоду правам інших осіб, наприклад, суспільним інтересам.

В рамках тренінгу Ян Берназюк також прочитав лекцію на тему «Окрема ухвала як один з механізмів гарантування ефективного захисту».

Лектор нагадав, що відповідно до ст. 249 КАС України суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу й направити її відповідним суб’єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. На думку судді, окрема ухвала підвищує ефективність у разі, коли орган виконавчої влади належним чином реагує на відповідні випадки.

Ян Берназюк зауважив, що відповідно до ст. 383 КАС України за наявності підстав для задоволення заяви про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень – відповідачем на виконання такого рішення суду, або порушення прав позивача, підтверджених таким рішенням суду, суд також може постановити окрему ухвалу.

Із презентацією Яна Берназюка «Підходи Конституційного Суду України та Верховного Суду щодо ефективного судового захисту» можна ознайомитися за посиланням: https://is.gd/M8xpHX.

Презентація Яна Берназюка «Окрема ухвала як один з механізмів гарантування ефективного захисту» доступна за посиланням: https://is.gd/Edvylp.

У межах тематичного модуля «Обрання ефективного способу захисту порушеного права» Андрій Жук розповів про шляхи вдосконалення (ефективності) судового захисту.

Зокрема, доповідач торкнувся питання стосовно того, чи спори, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 19 КАС України (з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби), спрямовані на захист трудових прав. Чи можна в такому випадку прирівнювати трудові права і право обіймати певну посаду публічної служби та чи відповідає завданню адміністративного судочинства саме такий спосіб захисту, як визнання незаконним звільнення, поновлення на роботі, поновлення на посаді публічної служби.

У цьому контексті суддя звернув увагу на правові системи Німеччини, яка зараз розглядає питання трансформації правового регулювання в сфері публічної служби до того, коли особу звільняють і якщо вона не погоджується, то звертається до суду з позовом. Зараз, як зазначив Андрій Жук, у деяких федеральних землях Німеччини діє інакший принцип, відповідно до якого публічного службовця можна звільнити тільки після погодження із судом. За словами судді, можливо, такий досвід буде корисним і для підходів державної служби в Україні.

Захід організувала Національна школа суддів України.