flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про особливості розгляду зразкових і типових справ розповів суддя КАС ВС Андрій Жук

25 листопада 2022, 17:03

«Рішення Верховного Суду у зразковій справі має орієнтувати суди, у провадженні яких перебувають типові справи, на однаковий підхід до розгляду справ цієї категорії», – сказав суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Андрій Жук на лекції під час навчального курсу з підготовки для підтримання кваліфікації суддів апеляційних адміністративних судів на платформі Національної школи суддів України.

Доповідач зазначив, що запровадження таких категорій справ, як типова та/чи зразкова, регламентування порядку їх відкриття та розгляду спрямовані насамперед на те, щоб для значної кількості спорів, які виникають за подібних між собою фактичних передумов, відповідачем у яких є один і той самий суб'єкт владних повноважень чи його територіальні структурні представництва, незгоду з діями чи рішеннями якого позивач мотивує подібними аргументами, суд найвищої судової інстанції, яким є Верховний Суд, як суд першої інстанції ухвалив зразкове судове рішення з висновками про правильне трактування фактичних обставин справи та розуміння норм матеріального права, застосування яких зумовлене цими обставинами.

Верховний Суд за час своєї діяльності дав в ухвалах визначення критеріїв, відповідно до яких відкривається або відмовляється у відкритті провадження у зразкових справах. Це кількісний критерій, що вказує на доцільність ухвалення зразкового рішення, та якісний, що характеризує підстави, з яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути розглянута Верховним Судом як зразкова.

Лектор роз’яснив, що намір про звернення до Верховного Суду з пропозицією розглянути справу як зразкову має бути оформлений поданням із належним обґрунтуванням наявності відповідних підстав. Це самостійний документ, що оформлюється судом, який розглядає справу. Не можна ототожнювати таке подання з окремим видом судового рішення. Разом з тим ухвалою може бути вирішено саме питання про звернення до Верховного Суду з відповідним поданням.

Суб’єктом звернення є суд у розумінні п. 4 ч. 1 ст. 4 КАС України, тобто склад суду, який розглядає справу. У поданні про розгляд справи як зразкової мають бути зазначені підстави, з яких суд вважає, що справа має бути розглянута Верховним Судом як зразкова, а також повинні міститися посилання на типові справи.

Андрій Жук звернув увагу на особливості апеляційного перегляду типових справ. Перший варіант: до апеляційного суду надходить рішення суду першої інстанції у типовій справі, але ще немає рішення у зразковій справі. Таке можливо, якщо суд першої інстанції не реалізовує своє право на зупинення провадження у справі за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою у тому випадку, коли ВС відкрив провадження у відповідній зразковій справі і розглядає її. На переконання Андрія Жука, у такому випадку суд апеляційної інстанції має всі підстави зупинити провадження в цій справі і дочекатися рішення у зразковій справі.

Другий варіант: до апеляційного суду надійшла справа про перегляд рішення в типовій справі, коли вже існує рішення у зразковій справі. Тоді можливі такі підваріанти:

– рішення Верховного Суду в зразковій справі набрало законної сили, і суд першої інстанції розглянув справу як типову стосовно до цієї зразкової;

– рішення Верховного Суду в зразковій справі набрало законної сили, проте суд першої інстанції розглянув справу, не визнавши її типовою.

У такому разі апеляційному суду першочергово треба визначити, чи підпадає справа під ознаки типової, і вирішити питання, чи правильно суд першої інстанції відніс цю справу до типової або відмовився визнати її такою.

Третій можливий варіант апеляційного перегляду типових справ: зразкове рішення Верховним Судом постановлене (вступило в законну силу) після прийняття рішення судом першої інстанції. Якщо висновки суду першої інстанції збігаються з рішенням у зразковій справі, тоді апеляційний суд може у своєму рішенні підсилити позицію, пославшись на ухвалене ВС рішення. У тому разі, якщо суд першої інстанції дійшов протилежних висновків, ніж ті, що містяться у зразковій справі, яку на момент вирішення справи судом першої інстанції ВС ще не розглянув, апеляційний суд має перевірити, чи належним чином суд першої інстанції скористався тими процесуальними моментами, які надає йому ст. 291 КАС України (тобто з’ясувати, чи міг суд дочекатися рішення у зразковій справі, але цього не зробив). У подальшому розгляді потрібно застосовувати до цієї справи рішення у зразковій справі.

Рішення апеляційних судів за наслідками розгляду типових справ можуть бути переглянуті в касаційному порядку лише за двох підстав:

– суд першої та/або апеляційної інстанції при вирішенні типової справи не визнав її типовою справою та/або не врахував правові висновки, викладені в рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи;

– справа, у якій суд першої та/або апеляційної інстанції ухвалив рішення з урахуванням правових висновків, викладених у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, не відповідає ознакам типової справи.

Про судові рішення з правовими позиціями, що Андрій Жук навів як приклад у цій лекції, можна дізнатися з його презентації – https://cutt.ly/Y1ol6Ey