flag Судова влада України
| Українська | English |

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок особистого прийому громадян у Верховному Суді

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Верховного Суду

03.04.2018 № 40 - ОД

 1.     Організація особистого прийому громадян у Верховному Суді здійснюється відповідно до вимог статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та інших законів, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення. З урахуванням особливої ролі судової влади в механізмі реалізації державної влади в Україні, правових засад її організації як самостійної незалежної гілки державної влади відповідно до статті 126 Конституції України, статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», європейських та міжнародних стандартів незалежності суддів у Верховному Суді забезпечується організація та проведення об’єктивного розгляду звернень громадян й особистого прийому громадян.

2.     З метою забезпечення незалежності суддів, неприпустимості непроцесуального впливу на суддю, ураховуючи вимоги чинного законодавства України та міжнародні стандарти незалежності суддів, зважаючи на положення статті 156 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», особистий прийом громадян у Верховному Суді  з питань організаційного забезпечення діяльності Верховного Суду здійснює керівник апарату Верховного Суду та його заступники.

3.     Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян керівником апарату Верховного Суду та його заступниками – керівниками секретаріатів касаційних судів у складі Верховного Суду (далі – посадові особи).

4.      Посадові особи, здійснюючи прийом громадян, керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», Положенням про апарат Верховного Суду, цим Порядком.

5.     Особистий прийом громадян здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян.

6.     Графік особистого прийому громадян затверджує Голова Верховного Суду своїм наказом.

7.     Графік та інформація про порядок особистого прийому громадян оприлюднюються на сайті та в приміщеннях Верховного Суду в доступних для вільного огляду місцях.

8.     Особистий прийом громадян здійснюють:

 1. Питання, які вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються. Особистий прийом громадян не здійснюється з приводу розгляду конкретних судових справ, надання консультацій із правових питань.

 2. У разі відсутності посадової особи особистий прийом громадян здійснює особа, яка виконує її обов’язки, або уповноважена нею посадова особа.

 3. У першочерговому порядку здійснюється прийом громадян, визначених абзацом п’ятим пункту 1 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», а саме: жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; інвалідів Великої Вітчизняної війни; Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

 4. Запис на особистий прийом здійснюється в робочий час не пізніше ніж за один робочий день до дня прийому відповідною посадовою особою за номерами телефонів, оприлюдненими на сайті Верховного Суду, чи шляхом подання звернення до Верховного Суду (у тому числі з використанням мережі Інтернет,  засобів електронного зв’язку):
 1. Запис на особистий прийом до керівника апарату Верховного Суду здійснюється в разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено або не може бути вирішено після особистого прийому заступника керівника апарату – керівника секретаріату касаційного суду чи за результатом розгляду письмового звернення.
 2. Запис на особистий прийом здійснюють структурні підрозділи апарату Верховного Суду, що відповідають за розгляд звернень (відділи розгляду звернень та надання публічної інформації).
 3. Працівники Верховного Суду, що здійснюють запис (телефоном) на особистий прийом:
 1. Структурні підрозділи, що відповідають за розгляд звернень, складають списки громадян, які мають бажання потрапити на особистий прийом, і надають інформацію стосовно порушених заявниками питань.

За день до прийому списки громадян, які мають бажання потрапити на особистий прийом,  і  відповідна інформація подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

 1. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:
 1. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.
 2. Іноземці та особи без громадянства користуються такими самими правами щодо особистого прийому, як і громадяни України.
 3. Громадянам з метою прийому необхідно прибувати до Верховного Суду завчасно з урахуванням порядку пропуску до його приміщень.
 4. Прийом громадян, які запізнилися, не здійснюється.
 5. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та в разі потреби – документ, що підтверджує його повноваження чи ступінь родинного зв’язку.

В особистому прийомі можуть брати участь: особи, які перебувають у родинних стосунках з громадянами; представники громадян чи юридичних осіб; представники трудового колективу; представники правозахисних організацій (особи та їх повноваження мають бути підтверджені відповідними документами).

 1. Під час проведення особистого прийому може бути присутній працівник структурного підрозділу, що відповідає за розгляд звернень. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
 2. Посадова особа під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 3. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в такому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь, про що зазначається на зверненні.
 4. Письмові та усні звернення, подані (у тому числі оформлені) під час особистого прийому відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», з резолюцією посадової особи передаються за належністю.
 5. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а в разі її відсутності – особи, яка виконує її обов’язки.
 6. Облік особистого прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відповідними структурними підрозділами, що відповідають за розгляд звернень.
 7. Структурні підрозділи, що відповідають за розгляд звернень, ведуть журнал особистого прийому громадян у Верховному Суді (додаток 1), до якого вносяться такі відомості: дані про особу, присутню на особистому прийомі; короткий зміст порушеного питання; інформацію про результати розгляду звернення, поданого на особистому прийомі.