flag Судова влада України
| Українська | English |

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок і строки розгляду звернень громадян

Згідно зі статтею 40 Конституції України, статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» передбачено право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

 

Вимоги до звернення

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 вказаного вище Закону.

При цьому слід зважати на положення частини другої статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких звернення громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.

Також звертаємо увагу, що звернення громадян щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, у тому числі суддів Верховного Суду, мають подаватись безпосередньо до Вищої ради правосуддя, оскільки дисциплінарне провадження згідно з положеннями статті 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) здійснюють лише дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя в порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог  Закону. При цьому дисциплінарна скарга щодо судді має відповідати вимогам статті 107 Закону.

 

Термін розгляду звернень

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник органу або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

Особистий прийом громадян у Верховному Суді

З метою забезпечення незалежності суддів, неприпустимості непроцесуального впливу на суддю, враховуючи вимоги законодавства України та міжнародні стандарти незалежності суддів, зважаючи на положення статті 156 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», особистий прийом громадян у Верховному Суді з питань його організаційного забезпечення здійснюють керівник апарату Верховного Суду та його заступники – керівники секретаріатів касаційних судів у складі Верховного Суду.

З порядком і графіком особистого прийому громадян у Верховному Суді Ви можете ознайомитися за цим посиланням https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/priyom_grom/ .

З контактами Верховного Суду, у тому числі касаційних судів, що діють у його складі, можна ознайомитися за цим посиланням https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/kontakts/ .