flag Судова влада України
| Українська | English |

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Верховному Суді

  1. Відомості з питань режимно-секретної роботи.

1.1. Відомості щодо надання, переоформлення Суду спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

1.2. Відомості про зміст планів роботи, інструкцій, положень, правил тощо, листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями з питань діяльності відділу режимно-секретної роботи Суду.

1.3. Відомості щодо змісту номенклатури посад суддів і працівників апарату Суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

1.4. Відомості, що містяться в облікових документах та листуванні з питань оформлення (скасування) допуску до державної таємниці суддям і правникам апарату Суду.

1.5. Відомості щодо засекречування та розсекречування інформації, перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації, засідань експертних комісій з питань таємниць та проведення екпертизи цінності документів.

1.6. Відомості щодо перевірки стану режиму секретності, визначення придатності режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт та організації внутрішньооб'єктового режиму в Суді.

1.7. Відомості щодо змісту номенклатури секретних справ, організації секретного діловодства, обліку, зберігання, перевірки наявності та знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

1.8. Відомості щодо проведення нарад, судових засідань тощо в Суді з використанням інформації, що становить державну таємницю.

1.9. Відомості щодо поводженням із секретними документами під час відрядження.

1.10. Відомості про забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом до іноземних держав суддів і працівників апарату Суду, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

1.11. Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення в Суді заходів міжнародного співробітництва.

1.12. Відомості про зміст заходів та документів із забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

1.13. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 

  1. Відомості з питань мобілізаційної роботи.

2.1. Відомості про зміст планів та програм мобілізаційної підготовки, результати їх виконання в цілому щодо Суду.

2.2. Відомості за окремими показниками про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, планами переведення на функціонування в умовах особливого періоду в цілому щодо Суду.

2.3. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, національній безпеці.

2.4. Відомості про зміст переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню під час мобілізації та у воєнний час у цілому щодо Суду.

2.5. Відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані за Судом.

2.6. Функціональні обов'язки персоналу Суду на особливий період.

2.7. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядок, терміни виконання заходів переведення на роботу в умовах особливого періоду в цілому щодо Верховного Суду.

2.8. Відомості про оповіщення та збір персоналу Верховного Суду, що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.

 

  1. Відомості з питань технічного захисту інформації та охорони.

3.1. Відомості, що містяться в документах із технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які становлять державну таємницю).

3.2. Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації об’єктів інформаційної діяльності й урядового зв’язку в Суді, матеріалів їх обстеження та атестування.

3.3. Відомості, що розкривають систему охорони, пропускний та внутрішньообʼєктовий режим, технічне оснащення охорони об’єктів Суду, розташування і характеристику постів охорони, об’єктових і периметрових систем відеоспостереження і сигналізації.

3.4. Відомості щодо забезпечення посадових осіб Суду урядовим зв’язком.

 

  1. Відомості з питань організації роботи Суду.

4.1. Відомості, що містяться в документах Суду, що містять службову інформацію інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

4.2. Відомості, що містяться в протоколах засідань зборів суддів Суду, Пленуму Суду, пленарних засідань та засідань секцій Науково-консультативної ради при Верховному Суді, рішеннях зборів суддів Суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

4.3. Відомості, що містяться в постановах Голови Суду про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

4.4. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, дорученнях керівництва Суду, щодо яких прийнято рішення про віднесення до службової інформації.

4.5. Відомості, що містяться у внутрівідомчій службовій кореспонденції Суду (акти, доповідні, службові записки, протоколи, заявки, довідки, аналізи, узагальнення, методичні рекомендації, подання, пропозиції, звіти, повідомлення тощо), пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду або процесом прийняття рішень, що передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4.6. Відомості з Автоматизованої системи діловодства Суду (АСДС), крім даних АСДС, які надаються працівниками структурних підрозділів апарату Суду на виконання своїх посадових обов’язків.

4.7. Відомості щодо технічних характеристик майна Суду, призначеного для забезпечення безперебійного функціонування Суду. 

4.8 Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату Суду та трудових книжках і вкладишах до них.

4.9. Відомості, що містяться в особових справах суддів і працівників апарату Суду.

4.10. Відомості, що містяться в документах обліку печаток і штампів Суду.

4.11. Відомості, які містять матеріали службових розслідувань.

 

  1. Інші відомості, що містяться в документах Суду, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття рішень і яким присвоєно гриф «Для службового користування».

Наказ від 18 липня 2018 року № 110-ОД.